10.7 Keskiviikko

Pull Up

  • Max Rep Pull Up (1 yritys)
  • Valitse sellainen vastus / tyyli , jolla saat ainakin 5 leukaa

EMOM x 5

40% Max Rep Pull Upeista

  • Voit myös tehdä Pull Up Progression liikkeitä, laskeutumisia yms.

Metcon / Accessory

3 x

SUPER SET 1

12 Narrow Grip Bench Press

+ Max Rep Push Ups

SUPER SET 2

12 (6+6) One Arm KB Bent Over Row

+ Max Rep Ring Row

  • Superset 1 , Superset 2, Superset 1 jneee. Molemmat vuorotellen yhteensä 3 kertaa

Similar Posts