13.4.2015

Kipping

Tabata
Wallball
Boxover
Burpee
-Yksi Tabata-intervalli on 8x 20s ON, 10s OFF. Jokainen liike toteutetaan omana intervallinaan, yhteensä 24 erää.

Similar Posts