27.12 Perjantai

Suklaarasia

Parin kanssa

30 sec ON 30 sec OFF

120 Wallball

100 KB Swing

80 KB Snatch vuorokäsin 24/16

60 Burpee Box Over

40 Front Rack Lunge 60/40

30 Thruster 60/40

40 Front Rack Lunge 60/40

60 Burpee Box Over

80 KB Snatch

100 Kb Swing

120 Wallball

40 min capuloita rattaisiin

Similar Posts