30.10 Keskiviikko

Deadlift 4×4 @80%

*Dead stop (kuoleta tanko maassa)

*Go Every 2:30

Metcon

90 sec On 90 sec Off x 6

12 Wallball

8 Deadlift @70/50

6 Burpee Box Jump Overs

+ Max Rep Squat Clean @70/50

*Skaalaa toistost niin, että ennätät Cleaneihin

Similar Posts